PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
A DIAGNOSTIKA

Mgr. Kateřina Vinklárková

ÚVOD NABÍZENÉ SLUŽBY OBJEDNÁNÍ CENÍK A PLATBA MŮJ PROFIL KONTAKTY

ÚVOD

V průběhu života se všichni setkáváme s nejrůznějšími obtížemi, které se nám daří řešit více či méně úspěšně. Každý z nás se může dostat do těžké situace, kdy pociťuje nespokojenost, nebo kdy se mu problémy nedaří z různých důvodů překlenout. V takových chvílích je důležité mít k dispozici někoho, s kým se o svou zátěž můžeme podělit a s kým můžeme společně hledat východiska z ní.

V případě často důvěrných a zraňujících osobních potíží nebývá rozhodnutí vyhledat odborníka vždy snadné. Požádat o pomoc, podporu nebo doprovázení v obtížných situacích však není projevem slabosti nebo neschopnosti – je to způsob hledání řešení. Spolupráce vám může otevřít prostor k lepšímu porozumění Vaší situaci, k objevení skrytých zdrojů a nových možností, ke snadnějšímu přijetí a vyrovnávání se s tím, co Vám život přináší. Může pomoci více se poznat a porozumět sám sobě i ostatním, smysluplněji se podílet na vztazích s druhými lidmi a na své vlastní seberealizaci.

Poskytuji poradenství lidem, kteří chtějí lépe poznat a rozvíjet svůj potenciál, hledat a nacházet nové cesty k své realizaci v osobním i pracovním životě. Nabízím pomoc klientům, kteří ve svém životě prožívají pocity úzkosti, deprese, zklamání, frustrace nebo vyhoření. Zabývám se také psychodiagnostikou k upřesnění osobnostních daností klienta a k možnostem jejich využití pro vlastní seberozvoj či k pracovním účelům.

Mým pracovním prostředím je vztah s klientem založený na vzájemné důvěře, respektu a úctě. Základní samozřejmostí je individuální přístup, důvěra v klientovy schopnosti a zachování naprosté diskrétnosti. Prostředkem mé práce není udílení rad a návodů, ale poskytnutí přijetí a podpory, bezpečného prostoru pro vyjádření, a také nabízení otázek a doprovod při hledání vlastních odpovědí a různých řešení. Cílem je pak pomoc k nalezení – pro klienta subjektivně vhodné - cesty k tomu, aby se ve svém životě cítil jistější, zažíval v něm více spokojenosti, radosti, různorodosti, volnosti a smysluplnosti.